DJUREN

År 2001  började vi  med 3 stycken  Finullstackor som sedan fick lamm.

Vi använde under den första tiden, då allting låg på hobbybasis, en gutebagge ett år och en finullsbagge ett annat år.
Besättningen ökade med åren och med det också arbetet.
2008  stod vi i valet att antingen sluta med djur eller utöka.

Vi valde att satsa!

Vi köpte in en köttrasbagge av rasen Texel och en suffolkbagge samt några suffolktackor. Det var starten på vår uppbyggnad av besättningen som vi har idag.

 

I dag 2022består vår fårbesättning mest av  blandraser Finull/ Texel / Suffolk och Dorper
 Det senaste nyförvärvet är en Dorperbagge